Välkommen till BN Entreprenad AB

BOX 1402, 70114 ÖREBRO. ORG NR. 559102-1331Enskilda avloppVi är auktoriserade entreprenörer åt Conclean. Conclean är framförallt kända för sitt driftsäkra och robusta minireningsverk Conclean GRAF men har även ex. dagvattentankar för återanvändning av regnvatten. Vi ser stora fördelar med deras minireningsverk, bland annat styrs all elektronik och ifrån ett extern styrskåp vilket eliminerar risken för att elektroniken skadas av fukt i minireningsverket. Pumpning sker även med hjälp av en membrankompressor (oerhört tystgående) som är placerad i styrskåpet. Ifrån denna går luftslangar till minireningsverket för luftning, för pumpning samt för dosering av flockningsmedel. Verket har därmed inga rörliga pumpdelar i vattnet. Conclean har en egen välfungerande serviceorganisation som utför provtagning och funktionskontroll.


Vi är FANN auktoriserad entreprenör. FANN tillhandahåller system för infiltration, markbäddar, passiva minireningsverk. FANN har ägnat mycket för att utveckla den klassiska infiltrationen och markbädden och har biomodul lösningar som effektiviserar infiltrationen och som tar betydligt mindre yta i anspråk. Läs mer om FANNs produkter här.


Vi är utbildade specifikt på BAGAs produkter genom deras certifieringsutbildning. BAGA tillhandahåller system för infiltration, markbäddar och minireningsverk. BAGA har ägnat mycket för att utveckla den klassiska infiltrationen och markbädden och har biomodul lösningar som effektiviserar infiltrationen och som tar betydligt mindre yta i anspråk. Läs mer om BAGAs produkter här.


Vi är utbildade av Maskinentreprenörerna i små avlopp vilket innefattar allt från klassiska infiltrationsanläggningar, markbäddar, minireningsverk och pumpstationer för att pumpa ut spillvatten till kommunens nät. Vi utför även lösningar för att hantera gråvatten (bad, disk och dusch). Maskinentreprenörernas utbildning sprider över flertalet produkter från Wavin, Fann, Uponor, BAGA m.m.


Vi hjälper er med era planer från början till slut. Vi börjar med att besöka er och se hur marken och omgivningen ser ut och var det är bäst att placera avloppslösningen, vi väger in era önskemål men beaktar även markens förmåga att infiltrera och myndigheternas krav. Vi gräver en provgrop och genomför ett perkulationsprov för att bedöma markens infiltrationsförmåga. Efter detta föreslår vi lämpliga lösningar för er baserat på era specifika förhållanden. Ni får då även en tydlig offert om kostnaderna för eran anläggning.  Vi hjälper er att upprätta ansökningshandlingar till myndigheterna. Efter godkännande från myndigheterna kan vi påbörja arbetet med att förlägga den rätta lösningen för just er.

Kontakta oss gärna för mer information!


Installation av Watersystems WSP Clean 1


Schaktbotten


Kranlyft av minireningsverk


Montering av minireningsverk

EfterpoleringFärdig drifttagen anläggning
Installation av Uponor WehoPuts 5 minireningsverk

Grävning av provgrop


Jordprovtagning


Urschaktning för minireningsverk


Efterpolering infiltration efter minireningsverk


Efterpolering infiltration efter minireningsverk


Tjälisolering av minireningsverk


Installation av FANN slamavskiljare samt infiltration med FANN InDrän Plus

Schaktbotten slamavskiljare


Schaktbotten infiltrationsmoduler


Spridningsmatta & InfiltrationsmodulerFiberduk över infiltrationsmodulerFärdigt resultat