Välkommen till BN Entreprenad AB

BOX 1402, 70114 ÖREBRO. ORG NR. 559102-1331Uppfarter & Parkeringar

Vi utför projektering och underlagsarbete för uppfarter och parkeringsytor.

Nedanstående uppfart hade kraftiga hjulspår, sprickor i asfalten och ojämn lutning. Liksom många parkeringar och uppfarter beroende på undermåligt förarbete innan tidigare asfaltering. Underarbetet och kantstensättning genomförd av BN Entreprenad AB, asfalteringen genomförd av NCC. (Klicka på bilderna för fullstorlek)

 

Fotografi innan arbetet påbörjades.


 

Färdigt för asfaltering

Efter asfaltering utförd av NCC.

Efter asfaltering utförd av NCC.