Välkommen till BN Entreprenad AB

BOX 1402, 70114 ÖREBRO. ORG NR. 559102-1331Dräneringar - Isodrän 

1. Kontroll av källarvägg, grundkonstruktion, markförhållanden.

Vi kontrollerar källaren och bedömer fuktbelastningen. Vi mäter in djupet för schaktningen som behöver utföras på utsidan av källarväggen. Vi kontrollerar även grundens konstruktion.


2. Grävning utanför källarvägg.

Vi gräver till det djup som påverkas av grundens konstruktion samt fuktbelastning. Vår grävmaskin Wacker Neuson 6003 är utrustad med rotortilt (svängbar skopa) samt vi har varierande skopor för olika ändamål och olika bredder. Detta innebär att vi kommer åt att gräva och minskar skador på omkringliggande mark.


Utgrävning utanför källarvägg. (Klicka på bilderna för fullstorlek)

3. Borttagning av befintligt tätskikt

Vi slipar av befintlig tätskikt vilket kan vara exempelvis kallasfalt eller tjära. Kallasfalten och tjäran förhindrar fukten att kunna transporteras ut från källaren. Det är ett system som tidigare användes. Vi utför slipningen effektivt med ett fräshuvud som är monterat på grävmaskinen
Slipning av gammalt tätskikt som förhindrar uttorkning (Klicka på bilden för fullstorlek)


4. Montering av ISODRÄN dräneringsskiva.

Vi monterar ISODRÄN skivorna på ett mycket effektivt och säkert vis genom att skjuta fast den med krutdrivna pistolen HILTI DX460. Denna montering ger en mycket bra vidhäftning och säkrar för en mycket lång hållbarhet.
Monteringen kan skilja sig beroende på grundens konstruktion. På nedan bilder har grunden en utstickande sula. Grunden har en rustbädd av trä och marken är lera. Man bygger då en förstärkning av ISODRÄN skivor runt sulan samt monterar en plast vid grundsulan för extra säkerhet.
Montering av ISODRÄN skivor (Klicka på bilden för fullstorlek)


5. Montering av fiberduk.

Vi monterar ISODRÄNs fiberduk som förhindrar att omkringliggande massor tränger in och blandar sig med gruset runt dräneringsrören samt tränger in i skivorna. Om omkringliggande massor tränger in påverkas den kapillärbrytande förmågan (vattnets genomsläpplighet).


6. Förläggning av dräneringsrör.

Marken jämnas till och mäts in med laser så schaktbotten får ett önskat fall. Därefter monteras dräneringsrören och mäts in med laser för att kontrollera att fallet/lutningen blir korrekt. Dräneringsrören är slitsade så vatten kan tränga ner i dem. Runt om dräneringsrören lägger vi grus vilket innebär att vattnet söker sig ner i dräneringsrören och transporteras bort från grunden.Förläggning av dräneringsrör (klicka på bilderna för fullstorlek)


7. Montering av spolbrunnar

Vi monterar längst med huset spolbrunnar (110mm rör). Dessa skall monteras för att kunna inspektera (med kamera) och spola dräneringen vid behov. Vid avsaknad av spolbrunnar kan ni tvingas gräva upp runt huset för att inspektera eran dränering.

 


Montering av Spolbrunnar (Klicka på bilden för fullstorlek)8. Återfyllnad av massor

Vi återfyller massor försiktigt och successivt. Vi sorterar bort större stenar och annat som inte skall ligga intill husgrunden.


Återfyllnad av massor. (Klicka på bilden för fullstorlek)9. Montering av kappa/glidduk

En kappa/glidduk monteras i överkant på skivorna vilket förhindrar att massor kan tränga in i ISODRÄN skivorna när de återfyllda massorna eventuellt sätter sig/komprimeras. Hur mycket de återfyllda massorna sjunker beror på massorna som används, ex lera, matjord.


10. Montering av täcklist

Täcklisten förhindrar ytvattnet att transporteras längst med grunden in i skivorna. Vi monterar tätlisten på ett mycket effektivt vis med hjälp av tätmassa samt skjuter fast den med gasdrivna pistolen HILTI GX120. Denna montering ger en mycket bra vidhäftning och säkrar för en mycket lång hållbarhet.Montering av täcklist (klicka på bilderna för fullstorlek)


11. Montering av dräneringsbrunn

Vi monterar dräneringsbrunn där allt dräneringsvatten hamnar för att slutligen föras vidare på lämpligt vis, ex. till kommunens dagvattenledning eller till en "stenkista". Vi rekommenderar att man monterar en pump i dräneringsbrunnen och pumpar iväg vattnet. Vid eventuellt översvämning i kommunens dagvattenledningar förhindras då att vatten trycks bakvägen in runt eran grund då pumpen har en backventil.


12. Montering av dagvattenrör/stuprör

Om kunden önskar monterar vi även dagvattenrör (under mark) för att föra bort det vatten som kommer från fastighetens stuprör.


Kontakta oss gärna för mer information!