Välkommen till BN Entreprenad AB

BOX 1402, 70114 ÖREBRO. ORG NR. 559102-1331Grunder

Vi utför små projekt ex. gjutning av fundament och murar till normalstora grunder. Vi kan även utföra pålning med hjälp av goda kontakter med våra underentreprenörer.


Nedan urgrävning och grundförberedelser utbyggnad 60m2.
(Klicka på bilderna för fullstorlek)

Nedan formning, gjutning och glättning av grundfundament till brandtrappa.
(Klicka på bilderna för fullstorlek)