BevattningDrömmer du också om den perfekta gröna gräsmattan?
Många gånger räcker tyvärr inte regnet för att gräsmattan skall hålla sig fin och grön. Man får krångla med slang och vattenspridare som skall flyttas runt i trädgården och sättas på och av. De senaste åren har vi även fått uppleva varma soliga sommardagar men tyvärr med torka och döda gräsmattor som följd. Bevattningsförbud har även gällt stundtals runt om i Sverige.

Vi hjälper er gärna för att råda bot på dessa problem med automatiserade bevattningslösningar och regnvattenåtervinningssystem som även är ett miljövänligt alternativ.

Vi är partner och installatör till Aquadrip som är svensk distributör av Rainbird. Rainbird tillverkar produkter för automatisk bevattning såsom pop-up sprinklers och droppslang.Vi är återförsäljare och auktoriserad entreprenör för Concleans produkter. Conclean tillverkar bland annat regnvattenåtervinningstankar.

Popup-sprinklersPop-up sprinklers innebär att bevattningssprinklers är nedgrävda i gräsmattan och dolda när de ej används. När de aktiveras åker de upp ur gräsmattan och vattnar gräsmattan. Det finns olika typer av pop-up sprinklers som har olika kastlängd och spridningstyp. Vi installerar Rainbirds pop-up sprinklers. Rainbird är en av de största aktörerna på pop-up sprinklers i världen. De kännetecknas av hög kvalitet och bra möjligheter till konfiguration och val av sprinkler-typer.Dropp-bevattning 

Dropp-bevattning används vid bevattning i trädgårdsland, odlingar, häckar etc. Det innebär att en slang förläggs som vattnet pressas ur. Det skiljer mycket på kvalitén och funktionen på droppslangar. De billigare varianterna har tyvärr ofta en förmåga att gå sönder och pressa ut vattnet mycket ojämnt med störst vattenmängd i början av slangen och succesivt avtagande vattenmängd längre ut. Rainbird har utvecklat högkvalitativa dropp-bevattnings slangar med droppmunstycken som garanterar samma vattenmängd längst slangens hela längd. Slangarna är även utformade så de är tåliga mot igensättningar.Styrenhet 

Idag finns små smidiga fristående bevattningsdatorer som gör det möjligt att ställa in när bevattning skall ske. Det är även möjligt att koppla mobiltelefonen till bevattningsdatorn och därmed sköta detta smidigt på distans. Bevattningsdatorerna är mycket användarvänliga och kräver ingen datorkunskap utan navigeras mycket enkelt med tydliga knappar.

Som komplement till styrenheten kan även avstägningsmoduler som känner av när när det regnar kopplas in för att undvika onödig bevattning.RegnvattenåtervinningVi har alla vetskap om de bevattningsförbud som kommunerna utfärdat sista åren.  Tyvärr finns det mycket som talar för att detta kommer återkomma. Det är självfallet inte heller ett långsiktigt miljövänligt alternativ att vi vattnar våra trädgårdar med dricksvatten.

Vi är återförsäljare och auktoriserad entreprenör för Concleans produkter. Conclean har flera olika typer av tankar för regnvattenåtervinning i standardstorlekar från 2700 liter upp till 6500 liter. Tankarna grävs ner och husets stuprör leds ner i denna. Ett överfyllnadsrör ansluts som kopplas mot kommunalt dagvattenrör eller ex. dike. Vattnet pumpas ifrån regnvattenåtervinningstanken till bevattningssystemet och man kan vattna trädgården miljövänligt och med låg kostnad.Offert och planering 

Är ni intresserade av en bevattningsinstallation kontaktar ni oss för en kostnadsfri offert.

Vi går igenom er trädgård vid platsbesöket och vi lyssnar på era önskemål. Vi gör en mätning av flödet från er vattenkälla, en skiss av trädgården och översänder dessa uppgifter till Aquadrip. Aquadrip gör en beräkning av spridarplacering baserat på budget och önskade ytor som skall bevattnas. Ni får sedan en offert av oss för material och installation. Vi ordnar om ni så önskar hela planeringen, installationen samt återställningen. 

Installations-förfarandeVi förlägger slangarna mellan pop-up sprinklerna med antingen kedjegrävare eller vanlig grävmaskin. Dessa ansluts sedan normalt under mark till en ventilbrunn. I ventilbrunnen monteras magnetventiler som öppnas och stängs elektronisk när bevattning skall ske. Magnetventilerna kopplas normalt mot en bevattningsdator. Om ni så önskar kan vi återställa marken med gräsmattejord och gräsfrön eller rullgräs.Fördjupad information


Broschyr Aquadrip RainBird bevattning
Automatisk bevattning brochyr.pdf (16.55MB)
Broschyr Aquadrip RainBird bevattning
Automatisk bevattning brochyr.pdf (16.55MB)
Broschyr Conclean regnvattenåtervinnings tankar
Conclean-Garden-Comfort.pdf (1.16MB)
Broschyr Conclean regnvattenåtervinnings tankar
Conclean-Garden-Comfort.pdf (1.16MB)


Post
Samtal
Om